Marathi

मराठी विभाग

मराठी विभाग

          मराठी विभाग1945 साली मराठी विभाग सुरू झाला. पदवीपर्यंतचे शिक्षण (बी.ए.-मराठी) तसेच मुद्रित शोधन आणि संपादन हा विद्यापीठ मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम विभागात घेतला जातो. विद्यार्थांना व्यवसाय प्रशिक्षण मिळावे आणि ज्ञान निर्मितीच्या प्रक्रियेमध्ये सहभागी होता यावे, या उद्देशाने राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई आणि तेजोमय प्रकाशन]सोलापूर यांचीशी विभागानेसामंजस्य करार केले आहे.
          विभागाला वैभवशाली परंपरा आहे. अनेक प्रतिभावान लेखक विभागात कार्यरत होते. प्रा.त्र्यं.वि. सरदेशमुख यांना 2005 साली साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त झाला. डॉ. वि.म. कुलकर्णी, डॉ. शं.गो. तुळपुळे, प्रा. प्रभाकर पुजारी, डॉ. नरेंद्र कुंटे, डॉ. सौ. सुमती निरगुडे हे विद्वान प्राध्यापक मराठी विभागात कार्यरत होते. सध्या कार्यरत डॉ.राजशेखर शिंदे, डॉ. देविदास गायकवाड यांनी यु.जी.सी. अनुदान प्राप्त बृहत् व लघु प्रकल्प पूर्ण केले आहेत.
          सृजनात्मक क्षमता विकसित करण्यासाठी मराठी वाड़ःमय मंडळ चालविले जाते व त्यामार्फत विभागात विद्वानाची व्याख्याने आयोजित केली जातात. विद्याथ्र्यांना प्रत्यक्षिक म्हणून लेखक कलावंताच्या मुलाखती घेण्याचेही नियोजन केले जाते. विभागाची निकालाची परंपरा थोर आहे. 2015-16 मध्ये श्री.नागनाथ शिंदे यांनी मराठी विषयांत सुवर्णपदाकासह कला व ललित कला विद्याशाखेमध्ये विद्यापीठात प्रथम येण्याचा मान मिळवला .

           The reputed scollers like Prof. S.G. Tulpule, poet V.M. Kulkarni, novelist T.V. Sardeshmukh, Prof. Prabhakar Pujari, Dr. Narendra Kunte and Mrs. SomavatiNirgude. Prof. T.V. Sardeshmukh’s novel – ‘DangoraEkaNagaricha’ has been awarded Sahitya Academy Award – 2005 at present Dr. RajshekharShinde is working as Head of the Department and Devidas Gaikwad is research guide in the department. The department runs along with degree course (B.A. in Marathi) and a certificate course in ‘Proof Reading and Editing’ sanctioned by the Solapur university, Solapur.
          The department has glorious history, recently in 2015-16 Mr. NagnathShinde stood first and obtained Gold medal in Arts and Fine Arts. Department arranged four university level workshops, three state level workshops and a national level seminar in recent year.

FACULTY

   Dr. R. V. Shinde

Qualification : M.A., SET, Ph.D

Designation : Head and Associate Professor

Experience : 20 Years

E-mail : rvshinde@dayanand.net

Mobile : 7588373710

View Profile


   Dr. D. R. Gaikwad

Qualification : M.A., SET, M.Phil., PhD.

Designation : Head and Associate Professor

Experience : 27 Years

E-mail : drgaikwad@dayanand.net

Mobile : 9822800818

View Profile


Syllabus

Research Area
Sr. No Name of the Guide Recognition letter no. Subject
01 Dr. R.V.Shinde SUS/BCUD/PGBUTR/2016/9284-30Sept2016 Marathi
02 Dr. D.R.Gaikwad   Marathi
Publication of Research Papers
Sr. No. Name of Authors Title of Paper Name of journal with ISSN/ ISBN No.,  impact factor, Page no., volume,  with year
1 Dr.R.V.Shinde Indian literature-An Indeginious Literary form Golden research thoughts

ISSN-2221-5063

IF-1.9508(UIF)

JAN.2014

2 Dr.R.V.Shinde Stylistic study of creticism Indian Streams research journal MAR.2014

ISSN-2230-7850

IF-2.1506(UIF)

3 Dr .R.V.Shinde Nativism in marathi Indian streams research journal May.2014

ISSN.2230-7850

IF.2.1506(UIF)

4 Dr.R.V.Shinde Autobiographical reading of Vindas poem Review of research Aug.2014

ISSN.2249-894X

IF.2.1002(UIF)

5 Dr.R.V.Shinde The stories of Rup kathakRege Golden research thougths Nov.2014

ISSN.2231-5063

IF.2.2352(UIF)

6 DrR.V.Shinde Some Social Poems of Dahake Sarvadhara

ISSN.2249-3034

 

7 Dr.R.V.Shinde Cultural Research of Nemades Lectures Indian Streams Research Journal Feb.2015

ISSN.2230-7850

IF.3.1560(UIF)

8 Dr.R.V.Shinde Social development and literature-A resarch Reasearch direction May.2015

ISSN.2321-5488

IF.2.1005(UIF)

9 Dr.R.V.Shinde Orality – Ameans of expression in Indian literature Review of research Sept.2015

ISSN.2249-894X

IF-3.1402(UIF)

10 Dr.R.V.Shinde Poetess Indira saint Urmi Jan-Mar.2017

ISSN.2319-3352

 

11 DrR.V.Shinde Street play –A means of social renaisancess Review of research

APR.2018

ISSN.2249-894X

IF.5.2331(UIF)

12 Dr.R.V.Shinde Beyond the line Urmi  Jan-Mar.2018

ISSN.2319-3352

Research Scholars
Research Facilities

The AIHC department is a recognized research centre by Solapur University, Solapur. Head of department Dr. R.N. Jadhav is a recognized research guide.

  • Computer
  • Camera
  • E-Books
  • LCD Projector
  • Scanner
  • Printer
Research Projects Major and Minor
Sr. No. Name of Staff Title of project Funding agency Grant sectioned Status Major/Minor
01 DrR.V.Shinde Stylitstic Study of ArunKOltakars Poem UGC 4,22800 Completed on July 2015 Majors
02 DrR.V.Shinde P.L. Deshpande: Complet Work Maha. Rajya Sahitya Sanskruti Mandal, Mumbai 600000 Ongoing Major
Results Analysis
Class Total No. of Students appeared Total Pass(Dist./I/II/pass) Total Fail % of Passing
B.A.1 Comp. 164 16//29/43/61 07 95.64%
B.A.1Opt. 156 11/14/34/66 04 92%
B.A.2Opt. 51 05/02/35/02 03 91%
B.A.3Spl. 16 00/00/05/09 02 87.50%
2014-2015
B.A.1 Compl 143 22/34/32/23/ 30 76.020%
B.A.1Opt. 127 12/21/33/36 25 80.14%
B.A.2Opt. 042 07/12/13/05 05 83.33%
B.A.3Spl. 011 00/01/06/03 01 91.66%
RESULT-2015-2016
B.A.1 Compl 162 16/29/43/61 07 95.51%
B.A.1Opt. 135 06/14/80/06 29 78.51%
B.A.2Opt. 52 03/09/11/21 02 95.652%
B.A.3Spl. 16 03/00/06/01 04 79.42%
RESULT-2016-2017
B.A.1 Compl 127 04/20/48/22 11 94%
B.A.1Opt. 119 13/38/38/16 16 80.67%
B.A.2Opt. 43 10/10/16/00 04 83.72%
B.A.3Spl. 05 05/00/00/00 00 100%
RESULT-2017-2018
B.A.1 Compl 155 29/49/40/06 29 82.35%
B.A.1Opt. 102 17/35/24/22 04 96.78%
B.A.2Opt. 029 07/10/08/01 03 89.65%
B.A.3Spl. 011 03/05/01/00 02 81.81%sS
Skill Course Results
CERTIFICATE COURSE IN PROOF READING AND EDITENING

RESULT-2016-2017

Sr No Name of The Student Rank
1 Miss. Sherikar Savita Nagesh 1st
2 Mr. Deshmane Gourishankar Rajkumar 1st
3 Mr. ladh prathamesh nivrutti 1st
4 Mr. Gore Sadashiv Shankar 1st

RESULT-2017-2018

Sr No Name Of The Student Rank
1 Miss. Belle Shrutka Suresh 1st
2 Miss. OmanePriyaAnand 1st
3 Mr. Maske Abhishek Balasaheb 1st
4 Mr. GayakwadChetanDevidas 1st
5 Mr. JagdhaneBhupatiPrabhu 1st

Activity Reports
Year Reports
2013-15 View Report
2014-15 View Report
2015-16 View Report
2016-17 View Report
2017-18 View Report
2018-19 View Report